Резултати


Преглед на постигнатите резултати од спроведени возачки испити - теоретски дел и прв и втор практичен дел

 • Струмица //& општини / Босилово / Василево / Ново Село

    Теоретски дел Прв и втор практичен дел
  17.10.2017
  Вторник
  Резултати: 14:00 ч.
  Резултати: 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  16.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч./1ком.& 09:00 ч./2ком.
  12.10.2017
  Четврток
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  10.10.2017
  Вторник
  Резултати: 14:00 ч.
  Резултати: 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  09.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч.
  05.10.2017
  Четврток
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  03.10.2017
  Вторник
  Резултати: 14:00 ч.
  Резултати: 09:00 ч.
  02.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  29.09.2017
  Петок
  Резултати 09:30 ч.
   
  28.09.2017
  Четврток
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  26.09.2017
  Вторник
  Резултати: 14:00 ч.
  Резултати: 09:00 ч./1ком.& 09:00 ч./2ком.
  25.09.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  21.09.2017
  Четврток
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  19.09.2017
  Вторник
  Резултати: 14:00 ч.
  Резултати: 09:00 ч./1ком.& 09:00 ч./2ком.
  18.09.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  NULL
  xxxx
     
 • Гевгелија // & општини / Богданци / Дојран

    Теоретски дел Прв и втор практичен дел
  16.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати:13:00ч.
  13.10.2017
  Петок
   
  Резултати: 09:00ч./1ком. & 09:00 ч./2ком. & 09:00 ч./3ком.
  12.10.2017
  Четврток
  Резултати: 09:30 ч.
  Резултати: 11:00 ч.
  06.10.2017
  Петок
   
  Резултати: 09:00ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  05.10.2017
  Четврток
  Резултати: 09:30 ч.
  Резултати: 11:00 ч.
  02.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати: 09:00ч.
  29.09.2017
  Петок
   
  Резултати: 09:00ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.& 12:00 ч./3ком.
  28.09.2017
  Четврток
  Резултати: 09:30 ч.
  Резултати: 11:00 ч.
  22.09.2017
  Петок
   
  Резултати: 09:00ч./1ком. & 09:00 ч./2ком.
  21.09.2017
  Четврток
  Резултати: 09:30 ч.
  Резултати: 11:00 ч.
  NULL
  XXXX
     
 • Радовиш //& општина Конче

    Теоретски дел Прв и втор практичен дел
  17.10.2017
  Вторник
  Резултати: 09:00 ч.
  Резултати:11:00 ч.
  14.10.2017
  Сабота
   
  Резултати 09:00ч./1ком.& 09:00ч./2ком.
  10.10.2017
  Вторник
  Резултати: 09:00 ч.
  Резултати:11:00 ч.
  04.10.2017
  Среда
   
  Резултати 09:00ч./1ком.& 09:00ч./2ком.
  03.10.2017
  Вторник
  Резултати: 09:00 ч.
  Резултати:11:00 ч.
  27.09.2017
  Среда
   
  Резултати 09:00ч./1ком.& 09:00ч./2ком.& 09:00 ч./3ком.
  26.09.2017
  Вторник
  Резултати: 09:00 ч.
  Резултати:11:00 ч.
  20.09.2017
  Среда
   
  Резултати 09:00ч./1ком.& 09:00ч./2ком.& 09:00 ч./3ком.
  19.09.2017
  Вторник
  Резултати: 09:00 ч.
  Резултати:11:00 ч.
  NULL
  XXXX
     
 • Валандово

    Теоретски дел Прв и втор практичен дел
  16.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч.
  09.10.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч.
  05.10.2017
  Четврток
  Резултати 14:30 ч.
   
  25.09.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч.
  18.09.2017
  Понеделник
   
  Резултати 09:00 ч.
  NULL
  XXXX
     

Распоред за полагање

Резултати од полагање

Годишна статистика